Växter du hittar i våtmarken

Kabbleka ( Caltha palustris)

En vacker gul åt det oranga hållet, växt med kraftiga vattniga stjälkar och blad. Den trivs väldigt bra i våtmarken, med vatten runt fötterna. Den blommar länge från tidigt på våren till början av juni. På engelska heter den Marsh Marigold, ungefär tagetes i kärret. Bladen är kraftiga, hjärtformade med en fin djup grön färg. Den är inte ätlig då den kan ge magbesvär. Den sägs också kunna framkalla vårtor vilket inte finns belagt.

Rödblära ( Silene dioica)

En väldigt vanlig blomma på Utö som blommar från maj till august är Rödblärai. Den är tvåbyggare, dioik,, d.v.s. vissa plantor har hanblommor och andra har honblommor. Den växer i fuktig miljö, t.ex. vid kärrkanter, stränder och fjällängar. Andra namn är skogsnejlika eller röddocka. Man kan ibland hitta vita varianter.

Stor igelknopp (Sparganium erectum L)

Igelknoppar finns i olika skepnader som kan vara svåra att skilja från varandra, stor vanlig och dvärg. De blandar sig dessutom lätt med varandra , så det är svårt att skilja dem åt. Båda könen finns på samma blomma och hondelen är den stora bollen nedtill och handelen är de mindre bollarna över. Den är ganska nära släkt med smalkaveldun som också finns i våtmarken. Bladen är trekantiga vid basen och mer jämntjocka längre upp. De har även flytblad lite beroende på var de växer. De blommar julli till augusti, hanblommorna i gult och honblommorna med vita spröt. Stor igelknopp (Sparganium erectum) har förgreningar på stammen som inte den vanliga igelknoppen har.

Humleblomster ( Geum rivale L)

Den sötaste blomman om man tittar nära. Den blommar i maj fram till mitten av juni. Blomman är hängande klocklik och stjälkarna är ludna, bruna. Blommorna övergår till en fruktställning som lutar sig mer uppåt och består av spröt med hakar. Geum är släktet Nejlikrot som finns i många varianter för trädgårdsodling. Blommorna pollineras gärna av humlor, därav namnet. Den trivs i fuktig terräng men tål också torka. Blomman är ätlig och jordstammen kan sägs kan användas för att mota feber och magbesvär.

Ängsbräsma (Cardamine pratensis)

Ängsbräsma finns i på hela norra halvklotet inklusive Grönland, På vissa ställen i Sverige heter den Braxnablomster för att den blommar medans Braxen (Brasme brasme) leker. kanske leker även braxen i våtmarke? Det är en korsblommig växt som är ätlig och smakar lite som smörgåskrasse.

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)

Jättebalsaminen växer här och runt tennisplanen och den är invasiv, dvs den tar över när den är etablerad och bör tas bort. Den blir upptill 2 meter hög och har mycket vackra blommor. Men man tar helst bort den, vilket inte är så svårt eftersom den inte har något djupt rotsystem, men det skall göras innan den börjar sprida sina frön. Så juni är en bra tid att rycka upp alla växter med rötterna. De skall sedan brännas, inte slängas på komposten. Om fröna mognar har de en väldigt rolig metod att poppa iväg långt och explosionsartat.

Mer information om växter i våtmarken finns i våtmarksguiden