TRÄDGÅRDSDESIGN

Trädgårdsfrid – genom samskapande design
och förädling av din trädgård

Trädgårdsfrid är något vi alla vill ha. Det skall vara skönt och rogivande att vara i sin utemiljö. Ibland behöver man hjälp att komma över måsten och dåligt samvete.

Vi erbjuder hjälp med din trädgård med ideer som passar just din trädgård dess förutsättningar och dina ambitioner. Olika trädgårdar har ju lägen i solen i skuggan, olika jordmåner och näringsinnehåll. Olika växter trivs mer eller mindre bra på dessa ställen. Man kan också skapa förutsättningar med olika medel som till exempel upphöjda bäddar eller en våtbädd.

Vad är målet med just din trädgård, skall det vara vackert, skall det gå att äta, skall det vara lättskött? Hur passar det in med huset och omgivningarna. Vad har du själv för förutsättningar att lägga ned arbete på tomten. Vi kan också hjälpa dig med genomförandet av ideerna från anläggning till skötsel.

Vi svetsar i järn! På lager finns några spaljé-modeller som kan stötta växter i kruka, på friland eller mot vägg. Det går också att designa en egen modell .

Spar tid med trädgårdsfrid - Vi vill dig väl till både kropp och själ

Tidigare Uppdrag

Väl synligt tomthörn i Älvsjö

Efter en dränering och garageuppfartsanläggning lämnades tomthörnet åt sitt öde med jordhögar och hungriga ogräs. Jorden var så hård att alla …

Familjen med ont om tid

Familjen vill ha en fin omgivning men får inte tiden att räcka till. Dessutom har inspirationen sinat. Dåligt samvete …

mobil

Lidbrink och Carneheim AB /

TRÄDGÅRDSDESIGN

Trädgårdsfrid
– genom samskapande design
och förädling av din trädgård

Trädgårdsfrid är något vi alla vill ha. Det skall vara skönt och rogivande att vara i sin utemiljö. Ibland behöver man hjälp att komma över måsten och dåligt samvete.

Vi erbjuder hjälp med din trädgård med ideer som passar just din trädgård dess förutsättningar och dina ambitioner. Olika trädgårdar har ju lägen i solen i skuggan, olika jordmåner och näringsinnehåll. Olika växter trivs mer eller mindre bra på dessa ställen. Man kan också skapa förutsättningar med olika medel som till exempel upphöjda bäddar eller en våtbädd.

Vad är målet med just din trädgård, skall det vara vackert, skall det gå att äta, skall det vara lättskött? Hur passar det in med huset och omgivningarna. Vad har du själv för förutsättningar att lägga ned arbete på tomten. Vi kan också hjälpa dig med genomförandet av ideerna från anläggning till skötsel.

Spar tid med trädgårdsfrid - Vi vill dig väl, både kropp och själ ...

Tidigare Uppdrag

Väl synligt tomthörn i Älvsjö

Efter en dränering och garageuppfartsanläggning lämnades tomthörnet åt sitt öde med jordhögar och hungriga ogräs. Jorden var så hård att alla …

Familjen med ont om tid

Familjen vill ha en fin omgivning men får inte tiden att räcka till. Dessutom har inspirationen sinat. Dåligt samvete …