PROJEKT

Våra Projekt

Med lång erfarenhet av ingenjörsarbete tar jag mig an att lösa tekniska problem i projekt. Det brukar heta Business Analyst att analysera en situation och beskriva en lösning och kravställa den. Nu senast har jag projektlett en digitalisering av ett helt nytt whiskydestilleri. Hur hålla rätt på vad som finns i vilken tunna med en databas, streckkoder och en App.

mobil

Lidbrink och Carneheim AB /

PROJEKT

Våra Projekt

Med lång erfarenhet av ingenjörsarbete tar jag mig an att lösa tekniska problem i projekt. Det brukar heta Business Analyst att analysera en situation och beskriva en lösning och kravställa den. Nu senast har jag projektlett en digitalisering av ett helt nytt whiskydestilleri. Hur hålla rätt på vad som finns i vilken tunna med en databas, streckkoder och en App.